Látogatói információ Vásárlás
Batthyány Örökségközpont - Körmend
Képeslapot küldök

Herceg Batthyány Károly

Herceg Batthyány Károly (1698-1772) - A hercegi cím megszerzője

Horvát-szlavón-dalmát bán, tábornagy, főhercegek nevelője, birodalmi herceg.

Az osztrák örökösödési háborúban a bajorországi, németalföldi és a csehországi császári csapatok parancsnoka, a Habsburg ház egyik megmentője volt. 1743-ban kinevezték Bajorország kormányzójának és a megszálló sereg főparancsnokának. 1745-től tábornagy, és a németalföldi császári és királyi haderő főparancsnoka. 1748-tól irányította a későbbi II. József és II. Lipót nevelését. 1764-ben német-római birodalmi hercegi rangot nyert pénzverési joggal együtt.