Látogatói információ Vásárlás
Batthyány Örökségközpont - Körmend
Képeslapot küldök

Herceg Batthyány-Strattmann Fülöp

Herceg Batthyány-Strattmann Fülöp (1781-1870) - A magyar kultúra mecénása

Vas vármegye örökös és valóságos főispánja, a vasi insurgensek ezredes-kapitánya.

1812-ben, a körmendi várkertben talált 14. századi kincsleletet a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Az 1825/27. évi országgyűlésen Batthyány Fülöp Széchenyi István után második legnagyobb felajánlási összeggel támogatta a Tudós Társaság megalapítását. 1830-ban elrendelte, hogy uradalmaiban a gazdasági ügyvitel nyelve a magyar legyen, ezért egy német-magyar nyelvű „Gazdasági szótárt” adatott ki magyarországi uradalmai számára.