Látogatói információ Vásárlás
Batthyány Örökségközpont - Körmend
Képeslapot küldök

Gróf Batthyány II. Ádám

Gróf Batthyány II. Ádám (1662-1703) - A törökűző

Országbíró, egyszerre dalmát-, horvát- és szlavón bán, főpohárnokmester, a Dunán inneni részek főkapitánya, Vas vármegye főispánja, egy gyalogos ezred ezredese.

A törökellenes harcok kiemelkedő magyar hadvezére. Jelen volt Buda vára visszavételénél 1686-ban. Fontos szerepet játszott Székesfehérvár és Kanizsa visszafoglalásában 1688-ban és 1690-ben. 1692-ben feleségül vette Strattmann Eleonóra grófnőt, a Strattmann-hitbizomány örökösét, 1700 márciusától haláláig országbíró, egyidejűleg Vas vármegye főispánja.