Látogatói információ Vásárlás
Batthyány Örökségközpont - Körmend
Képeslapot küldök

Batthyány I. Ferenc

Batthyány I. Ferenc (1497-1566) - Az első Batthyány főnemes

Zászlósúr, horvát bán, királyi kamarás, főpohárnok, Vas vármegye főispánja.

1524-ben királyi adományul megkapta Újlaki Lőrinc németújvári várát és uradalmát 70 faluval együtt – innen vette a család nemesi előnevét. A mohácsi ütközetben 300 lovassal és 1000 gyalogossal vett részt, a jobb szárny vezérletét bízták rá. 1526 decemberében végleg I. Ferdinánd mellett fogadott hűséget, melyért 1527-ben megkapta a rohonc-szalónaki kettős uradalmat.