Látogatói információ Vásárlás
Batthyány Örökségközpont - Körmend
 

ESEMÉNYNAPTÁR

Képeslapot küldök

A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása a Norvég Alap támogatásával.

Projekt tájékoztató

Körmend Város Önkormányzata 2014. áprilisi döntésével megerősítette azt a helyi szándékot, miszerint a város központjában található Batthyány kastélyegyüttes és a hozzá tartozó park természeti és épített örökség elemeit lehetőségeihez mérten megőrzi, azokat kulturális célokra használva a mindenkori lakosság és az idelátogató vendégek szolgálatára bocsátja.Ehhez a szükséges anyagi és szellemi javakat biztosítja, a szükséges fejlesztési projekteket előkészíti. Ennek egyik következménye "A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása" projektjavaslat kidolgozása is. A fejlesztés közvetlen környezetében jelenleg is folyamatban van több projekt megvalósítása.
Bár a terület tulajdonosa a Magyar Állam, az Önkormányzat jógazda módjára a városképileg is meghatározó kastélyegyüttest és az azt körbevevő parkot folyamatosan karbantartja, fejleszti. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága vagyonkezelője a projekt helyszínének, amely Körmend város belterületén, a 6/2 helyrajzi számon található. A pályázat benyújtásáért, finanszírozásáért, a projekt megvalósításáért, és annak fenntartásáért Körmend Város Önkormányzata vállalt felelősséget.
Az önkormányzat alapvető tevékenységeihez tartozik a város épített és természeti környezetének védelme. Jelenlegi ciklusának egyik legfontosabb célkitűzése a város környezeti és helyi értékeinek megismertetése és védelme, de ezen belül is egyik kiemelt feladatának tekinti a Kastélypark helyreállítását.
A projektgazda célja a Batthyány Kastélyparkban található 1884-es építésű Vadászlak épületének kulturális célú felújítása, közvetlen természeti környezetének ökológiai, kulturális értékeinek rekonstrukciója, valamint közösségi funkciójának biztosítása. Ezek a feladatok egyszeri, de hosszútávon ható beavatkozást jelentenek, szem előtt tartják a park ökológiai rendszerének épségét, annak fenntartását, és a természetvédelmi és műemlékvédelmi érdekeket.
A korábbi Vadászlak jelenleg rendkívül leromlott állapotban van, a környezete is elhanyagolt. A természetvédelmi területen az épület körüli közel 500nm-en a kerttörténeti kutatások során beazonosított virágágyások, kerekes kút, galambdúc is visszaállításra kerül, továbbá a környezetbe illeszkedő utak helyreéllítása is megtörténik a jobb megközelíthetőség miatt, a zöldfelület kertépítészeti tervek mentén újul meg.
A 130 éves Vadászlak épületében az Építéstörténeti kutatási dokumentációban foglaltakat figyelembve vevő engedélyezési tervdokumentáció a jelenlegi elhanyagolt állapotot az öt építési periódus átalakításai nyomán kialakuét képe és máig megmaradt részletei történeti értékként kezelendők. A beavatkozás során a 346,79 nm-en történik bontás-felújítás-megújítás, a funkcióban változás a kulturális örökség bemutathatóságát jelentő irodák-kiállító terek, a kutatómunkát támogató vendégszobák-irodák kerülnek kialakításra.  Sor kerül a műemlék épület külső homlokzatának teljes felújítására, tetőcserére, nyílászárók cseréjére, belső, funkcionális terek kialakítására, gépészeti beavatkozásokra, akadálymentesítésre.
A funkcionális terek kialakításánál szempont a Batthyány örökség természetvédelmi ágának bemutathatóvá tétele, hiszen a mintegy 33,47 ha területű kastélypark kutatása és bemutatása kertrégészeti szempontból még nem történt meg, ennek bemutató helyszínéül az eredetileg erdészlaknak készült épület jól szolgál. A kulturális és természeti örökség összekapcsolását jelenti Carolus Clusius a XVI-XVII. századi flamand botanikus révén a kertépítő Batthyányiak munkásságának bemutatása. Ő volt az, ki a Batthyány címerben szereplő sugaras liliomot felfedezte itt. Kutatóként Szinetár Miklós, a város szülötte is a kert szerelmese volt, az általa feltérképezett fa és növényállomány szintén méltó helyre kerülhet. Helyhiány miatt jelenleg raktárban porosodó madárgyűjtemény is helyet talál a kicsi, de interaktív elemekkel hatalmas bemutatási lehetőséget jelentő vadászlaki kiállítóhelyen.
 
Az üzemeltetést az Önkormányzati alapítású Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár fogja ellátni. A szakmai tudás birtokában a kulturális örökség hasznosítása és mind szélesebb rétegek számára elérhetővé tétele a Múzeum alapító okiratban is vállalt feladata.
A Batthyány kultusz kialakítását és a város szívében lévő természeti és épített örökség elemeket tematizálva, a helyi lakosság, a közoktatási intézmények tanulói és idelátogató vendégek számára múzeumpedagógiai eszközök segítségével, a környezeti nevelés mind szélesebb körű elterjesztésével kívánják megoldani.
A fenntartótól kapott működési hozzájárulásból és a tervezett bevételekből a projekt hosszú távú fenntarthatósága biztosított.
A projekt végrehajtását az építési munkálatok mellett a kulturális térnek megfelelő tartalomfejlesztés, ezen belül eszközbeszerzés, és igénybevett szolgáltatások támogatják. A tervezett összköltség bruttó 155.315.789 Ft, melyből 5%-nyi saját forrást az Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosít.

Projekt címe: A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása
Projektgazda neve: Körmend Város Önkormányzata
Pályázati azonosítószám: HU07-0167-A2-2013

www.egtalap.hu
www.eeagrants.org


2016. október 11. 11:00 óra
„A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása” című projekt sajtónyilvános nyitórendezvénye a mai nap folyamán sikeresen lezajlott.


A rendezvényen Magyarország Kormánya nevében ünnepi beszédet mondott és méltatta a Vadászlak felújítását Dr. Virág Zsolt a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, valamint bemutatta a beruházás városfejlesztési jelentőségét Bebes István, Körmend Város polgármestere. A felújítás során közel 350 nm-en történik rekonstrukciós munka, illetve az új funkciókat korszerűen szolgáló átalakítások. A műemléképület külső homlokzata is megújul, megtörténik a tetőcsere, a nyílászárók cseréjére, teljesen új gépészet kerül az épületbe, illetve az akadálymentesítés is megvalósul. A funkcionális terek kialakításánál fő szempont a Batthyány örökség természetvédelmi ágának megismertetése, hiszen a közel 40 hektáros kastélypark kutatása és kerttörténeti bemutatása még nem történt meg. A projekt végrehajtását az építési munkálatok mellett a kulturális térnek megfelelő tartalomfejlesztés, ezen belül eszközbeszerzés, és igénybevett szolgáltatások támogatják. A tervezett összköltség bruttó 155.315.789 Ft, melyből 5%-nyi saját forrást az Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosít.

Fotók: https://www.facebook.com/batthyanyoroksegkozpont

Dokumentációs fotózás 2016. szeptember

 

 

Dokumentációs fotózás 2017. január

 

 

 

Sajtónyilvános bemutató rendezvény - 2017. január 26.

 

 Dokumentációs fotózás 2017. március

 

 


A kastélykert titkai / Ismerkedés a gyógy és,- fűszernövényekkel 2017. április

 
 
 

Dokumentációs fotózás 2017. április

 
 
 Zárórendezvény 2017. április